Лідер-Захід

УГОДА ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця Угода відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).

Угода визначає умови та правила використання Веб-сайту: https://sidus.ua/ (далі – Веб-сайт), укладається між Користувачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР-ЗАХІД», юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України, ЄДРПОУ 38994526, місцезнаходження: 81130, Львівська обл., с. Сокільники, Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, буд. 20 (далі –  Виконавець).


ЦЯ УГОДА НЕ СТВОРЮЄ ЖОДНИХ АГЕНТСЬКИХ, ПАРТНЕРСЬКИХ ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ СТОРОНАМИ, НЕ Є ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ_ПРОДАЖУ.
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВЕБ-САЙТ, КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ОЗНАЙОМИВСЯ ТА ЗГОДЕН З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА З УМОВАМИ УГОДИ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

(ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, З УМОВАМИ УГОДИ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ (ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО), КОРИСТУВАЧЕВІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕБ-САЙТ.
ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ СВІДЧИТЬ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ КОРИСТУВАЧА ДО ЦІЄЇ УГОДИ ПОВНІСТЮ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ ЙОГО ЗГОДУ З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ УМОВАМИ.

Виконавець має право використовувати на договірних умовах МІС третіх сторін.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Виконавець – власник Веб-сайту –  Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР-ЗАХІД», юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України, ЄДРПОУ 38994526, місцезнаходження: 81130, Львівська обл., с. Сокільники, Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, буд. 20.

1.2. Використання веб-сайту –  дозволено цією Угодою використання Веб-сайту за призначенням, зокрема, завантаження сторінок Веб-сайту, використання його ресурсів та сервісів, отримання Послуг у порядку, визначеному цією Угодою, Угодою про захист персональних даних та конфіденційність інформації та ін.
1.3. Веб-сайт –  сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену.

 1.4. Дані –  це сукупність Конфіденційної інформації та Персональних даних користувача, Даних авторизації, які  свідомо надаються Веб-сайту Виконавця та/або МІС Користувачем, при використанні Веб-сайту шляхом реєстрації відповідним Користувачем на МІС, внаслідок заповнення форм, шляхом реєстрації на МІС через свій профіль у соціальних мережах та ін.

1.5. Електронна медична інформаційна система (МІС) - інформаційно-телекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних (у разі підключення), а також використовується Виконавцем для формування Замовлення.

1.6. Замовлення – комплекс дій Користувача, що складається з обрання Товарів, поміщення обраних Товарів у кошик на сайті МІС, зазначення Користувачем усіх необхідних даних та натискання кнопки «Замовити» що свідчить про підтвердження Користувачем Замовлення. Під Замовленням в рамках цього Договору розуміється також бронювання Товару та/або переліку Товарів, належним чином замовлених Користувачем.
1.7. Інформаційні повідомлення –  інформація в електронній формі, що не суперечить чинному законодавству України, призначена для використання комплексів інформаційної мережі Веб-сайту Виконавця та/або МІС з метою інформування Користувачів Веб-сайту Виконавця та/або МІС.
1.8. Інформаційні матеріали – це інформація, поширена Виконавцем на Веб-сайті та/або МІС. Такою Інформацією є Інформація про продукцію, довідкова інформація про аптеки та/або аптечні мережі України, рекламні матеріали та будь-яка інша інформація, поширена на Веб-сайті Виконавця та/або МІС.
1.9. Інформація про продукцію – необхідна, доступна, достовірна та своєчасна інформація про продукцію, що забезпечує Користувачеві можливість його свідомого та обізнаного вибору, а саме: найменування, наявність, ціна та залишок у кількісному вираженні продукції, рекомендації з використання Продукції для Споживача тощо, яка надається в межах ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів». 
1.10. Користувач –  фізична особа, яка хоча б одного разу відвідала Веб-сайт Виконавця та/або МІС. Користувач у процесі користування Веб-сайтом Виконавця та/або МІС набуває статусу Суб’єкта персональних даних та Споживача.
1.13. Товар –  усі товари Виконавця, які входять до асортименту товарів, що розміщений на Веб-сайті Виконавця (продубльований на сайті МІС), та є доступними для Замовлення.

1.14. Ціна Товару – це представлена на Веб-сайті Виконавця (продубльована на сайті МІС) ціна товару.
1.15. Згода користувача –  будь-яке добровільне, конкретне, поінформоване та однозначне волевиявлення Користувача, здійснене шляхом оформлення замовлення чи проявом чітких ствердних дій на сторінках Веб-сайту (наприклад, шляхом натискання віртуальної кнопки «Замовити») для підтвердження згоди (дозволу) на Опрацювання Виконавцем своїх Даних та/або будь-якої іншої інформації, відповідно до сформульованої мети їх Опрацювання. Згода користувача (суб’єкта персональних даних) надається шляхом натискання віртуальної кнопки «Замовити» на стороні Веб-сайту Виконавця та/або МІС.

1.16. Термін дії замовлення - термін протягом якого обраний користувачем товар залишається заброньованим у аптечному закладі. Термін дії замовлення становить 48 годин.

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.  Послуги з доступу до Інформаційних матеріалів надаються Користувачеві відповідно до цієї Угоди користувача та на визначених Угодою умовах. Ця Угода не є публічною офертою договору купівлі-продажу. 
2.3. Використовувати Веб-сайт дозволено лише особі, яка прийняла всі умови цієї Угоди та умови Угоди про захист персональних даних та конфіденційність інформації, поширеної на цьому Веб-сайті.
2.4. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Використання Користувачем Веб-сайту в будь-який спосіб свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує факт надання Згоди користувача з наведеними в цій Угоді умовами.
2.5. У випадку схвалення/приєднання до цієї Угоди  Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з її умовами, а також, у випадку якщо Користувач є фізичною особою, що він дає дозвіл на Опрацювання його Даних з метою та в порядку, передбаченими  умовами цієї Угоди.
2.6. Користувач визнає, що Виконавець може змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати цю Угоду на свій розсуд без додаткового повідомлення про це Користувача.
2.7. Послуги, які надаються Виконавцем та/або МІС, призначенні лише для Користувачів Веб-сайту на території України. Умови, визначені в цій Угоді, поширюються на всіх без винятку Користувачів Веб-сайту настільки, наскільки це визначено положеннями цієї Угоди.
 
3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Виконавець надає послуги з доступу до Інформаційних матеріалів та бронювання товарів розміщених на Веб-сайті Виконавця та МІС, включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмними забезпеченнями  (далі – Послуги).
3.2. Послуги, отримувані Користувачем за допомогою Веб-сайту, надаються лише в інформаційних цілях, якщо інше не буде передбачено цією Угодою та/або Угодою про захист персональних даних та конфіденційність інформації.
3.3. Виконавець повідомляє, що Веб-сайт та/або МІС може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси. Виконавець не несе відповідальності за такі веб-сайти та ресурси, зокрема, щодо їх доступності, законності, а також повноти та коректності поширених на них Інформаційних матеріалів.
3.4. Сторони розуміють та усвідомлюють, що Веб-сайт Виконавця та/або МІС представляє собою інтернет-сервіс, спеціально створений для здійснення Користувачами пошуку Інформації про продукцію, що реалізується аптечними закладами Виконавця. Веб-сайт Виконавця та/або МІС надає послуги з бронювання Продукції та поширення Інформації про продукцію.

3.5. Ця Угода не може вважатися електронним договором купівлі-продажу Продукції, не є електронним правочином між Користувачем та Виконавцем. Виконавець залишає за собою право відмовитися бронювати, відпускати Товар Користувачам тощо.
3.6. Користувач засвідчує, що він досяг 18-річного віку.
  
4. Права та обов’язки:

4.1. Виконавець має право вимагати від Користувача виконання умов Договору.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. Виконувати умови цього Договору;

4.2.2. Не розголошувати будь-які персональні дані Користувача і не надавати доступ до таких даних третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Користувача, або коли таке розголошення чи надання доступу зумовлено виконанням цього Договору або захистом прав, що надані цим Договором.

4.3. Користувач має право:

4.3.1. Вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору;

4.3.2. При створенні облікового запису/реєстрації надати достовірну і точну інформацію про себе, в тому числі надати свої актуальні контактні дані

4.4. Покупець зобов’язаний:

4.4.1. Вказувати необхідну та правдиву інформацію щодо необхідного товару та персональних даних для створення Замовлення;

  1. 5. Обліковий запис користувача

5.1. З метою використання Веб-сайту для отримання послуг Користувач може створити обліковий запис.

5.2. Створюючи обліковий запис на Веб- сайті, Користувач зобов’язується надати достовірну і точну інформацію про себе, в тому числі надати свої актуальні контактні дані.

5.3. В результаті створення облікового запису та реєстрації Користувач отримує логін і пароль, за збереження яких він несе відповідальність. Користувач також несе відповідальність за всі дії під його логіном та паролем на Сайті. У разі втрати таких реєстраційних даних Користувач зобов'язується повідомити про це Виконавця.

5.4. Користувачу дозволяється використання тільки одного облікового запису.

5.5. Якщо Користувач надасть недостовірну інформацію при реєстрації на Веб-сайті, або якщо Користувач не здатний дотримуватися Угоди або будь-яких інших додаткових умов, Виконавець має право призупинити або видалити обліковий запис такого Користувача і припинити надання йому Послуг. У разі видалення Компанією облікового запису Користувача з причин порушення Користувачем цієї Угоди, Компанія не зобов'язана надавати ніяких додаткових пояснень та / або роз'яснень такому Користувачеві.

5.6. Користувач зобов’язується негайно повідомити Виконавця про будь-яке порушення безпеки або несанкціоноване використання власного облікового запису Користувача третіми особами.

  1. Порядок оформлення Замовлення

6.1. Користувач має право оформити Замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Виконавця. Замовлення формується за допомогою МІС, з використанням відповідних посилань та алгоритмів на Сайті Виконавця.

6.2. Користувач після підтвердження Замовлення (натискання кнопки «Замовити» чи підтвердження сформованого Замовлення по телефону) не має права змінювати перелік Товарів, які він бронює, але може здійснити інше замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Веб-сайті Виконавця (або МІС).

6.3. Користувач після підтвердження Замовлення (натискання кнопки «Замовити» чи підтвердження сформованого Замовлення по телефону) отримує смс-повідомлення з номером Замовленням та терміном його дії.

  1. Ціна Товару, спосіб, строки та порядок отримання товару

7.1. Ціни на Товари визначаються Виконавцем самостійно та вказуються на Веб-сайті Виконавця (дублюються на сайті МІС). Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів та вказується при оформленні Замовлення.

7.2. Ціна Договору дорівнює Ціні Замовлення. Ціна Замовлення може змінюватися в залежності від ціни або кількості Товару, до підтвердження Замовлення Покупцем.

7.3. Користувач натискаючи кнопку «Замовити» погоджується з Ціною Замовлення та тим самим підтверджує свою згоду на бронювання обраного переліку товарів за Ціною Замовлення.

7.4. Оплата Замовлення здійснюється в аптечному закладі Виконавця.

7.5. Виконавець може надавати знижки (здійснювати тимчасове зменшення ціни Товару) шляхом проведення акцій. Виконавець має право на свій розсуд визначати умови зазначених акцій.

  1. Порядок отримання Замовлення

8.1. Користувач при оформленні Замовлення (натискання кнопки «Замовити» чи підтвердження сформованого Замовлення по телефону) погоджується з опцією самовивозу замовленого Товару та самостійним отриманням Замовлення у визначеній аптеці Виконавця.

8.2. При отриманні Замовлення Покупець має впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки.

8.3. Виконавець має право відмовити Користувачу в отриманні Замовлення, якщо Користувач звернувся в аптечний заклад Виконавця пізніше Терміну Дії Замовлення.

  1. Термін дії Договору

9.1. Цей Договір вступає в дію з моменту використання Користувачем Веб-сайту Виконавця та/або МІС та діє до виконання усіх умов Договору Користувачем та Виконавцем.

  1. Відповідальність

10.1. Виконавець не несе відповідальності за вибір Користувачем Товару, однак гарантує відповідність усіх складових підтвердженого Замовлення обраним Користувачем Товарів. У разі неможливості забезпечення повноти Замовлення (тимчасової відсутності окремих Товарів тощо) Виконавець комунікує з Користувачем та пропонує йому або заміну частини Товарів Замовлення на аналогічні, або виконання Замовлення в частині наявних Товарів.

10.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень у разі надання Користувачем недостовірної або помилкової інформації, що робить таке належне, своєчасне виконання неможливим.

10.3. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

10.4. У разі настання обставин непереборної сили, Виконавець та Користувач звільняються від зобов’язань щодо виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Виконавець та Користувач не могли передбачити і відвернути розумними способами.

10.5. Виконавець та Користувач докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких можливих розбіжностей шляхом переговорів.

  1. Інші умови

11.1. Цей Договір укладено в Україні і діє відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Усі спори, що виникають між Виконавець та Користувач, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів,

Виконавець та/або Користувач мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Веб-сайті Виконавця та/або МІС та розповсюджуються на Замовлення, здійсненні з моменту опублікування відповідних змін на Веб-сайті Виконавця та/або МІС.

11.4. Виконавець вважається таким, що виконав свій обов'язок за Договором, а Користувач має право на отримання Товару згідно Замовлення, в строки вказані в Замовленні та Ціною Замовлення.

Адреса та реквізити Виконавця:

81130, Львівська обл., с. Сокільники, Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, буд. 20